latviesu

CENAS

Skatīt arī... PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA
Skatīt arī... FORMAS ĪRE

IZCENOJUMI VOLVO LEDUS HALLĒ
SĀKOT AR 2014. gada 1. janvāri

Hokeja formu īre jāsaskaņo iepriekš!!!
Pieteikšana pa tālr. 29264769

Spēlētājs Laiks 1h 1,15h 1,30h 2h Atsevišķa detaļa
Darba dienas No 0:00 līdz 10:00 12,00 14,00 17,00 20,00 3,00
No 10:00 līdz 20:00 7,00 9,00 11,00 13,00 1,50
No 20:00 līdz 0:00 9,00 11,00 13,00 15,00 2,00

Vārtsargs Laiks 1h 1,15h 1,30h 2h Atsevišķa detaļa
Darba dienas No 0:00 līdz 10:00 20,00 25,00 30,00 38,00 8,00
No 10:00 līdz 20:00 15,00 18,00 20,00 25,00 5,00
No 20:00 līdz 0:00 17,00 20,00 24,00 30,00 6,00

Spēlētājs Laiks 1h 1,15h 1,30h 2h Atsevišķa detaļa
Sestdienas
un svētku
dienas
No 0:00 līdz 10:00 12,00 14,00 17,00 20,00 3,00
No 10:00 līdz 18:00 9,00 11,00 13,00 15,00 2,00
No 18:00 līdz 0:00 12,00 14,00 17,00 20,00 3,00
Svētdienas No 0:00 līdz 14:00 12,00 14,00 17,00 20,00 3,00
No 14:00 līdz 21:00 9,00 11,00 13,00 15,00 2,00
No 21:00 līdz 0:00 10,00 12,00 14,00 18,00 2,50

Vārtsargs Laiks 1h 1,15h 1,30h 2h Atsevišķa detaļa
Sestdienas
un svētku
dienas
No 00:00 līdz 10:00 21,00 25,00 30,00 35,00 8,00
No 10:00 līdz 18:00 17,00 20,00 24,00 30,00 6,00
No 18:00 līdz 0:00 28,00 35,00 43,00 50,00 9,00
Svētdienas No 0:00 līdz 14:00 28,00 35,00 43,00 50,00 9,00
No 14:00 līdz 21:00 17,00 20,00 24,00 30,00 6,00
No 21:00 līdz 0:00 20,00 25,00 30,00 38,00 8,00

* Kompānijām sākot ar 11 cilvēkiem - iespējamas atlaides.
* Pēcapmaksa ar iepriekšēju pieteikumu (+30% priekšapmaksa + garantijas vēstule)

Formu īre/ izvešana ārpus VOLVO halles:
    Spēlētājs : 25,00 (24h)
    Vārtu sargs : 40,00 (24h)

Papildus piedāvājumi (cena par 1h):
    Tiesneša krekla īre : 8,00
    Tiesneša svilpes īre : 3,00
    Tiesneša pakalpojumi : 20,00
    Vārtu sargs ar ekipējumu : 30,00

FORMU ĪRE UZ MĒNESI:
50,00 Spēlētājs ; 70,00 Vārtsargs,
Līdz 18 gadiem: 30,00 Spēlētājs; 50,00 Vārtsargs

Hokeja formu izsniedz ne ātrāk kā 1 h pirms ledus laika sākšanās,
pēc iepriekš iesniegta un saskaņota saraksta.
Hokeja forma jānodod ne vēlāk kā 45 min pēc ledus laika beigām.